ABENA a ekológia

Severská ekoznámka Nordic SWAN, Dermatologicky testované plienky, FSC certifikovaná buničina

Severská ekoznámka Nordic SWAN

Nordic_SWAN_logo
ABENA_Premium_logo

Severské krajiny chcú byť lídrami v oblasti všeobecnej zodpovednosti a ochrany nášho životného prostredia.
Nordic Eco-label (Severská eko-známka) – oficiálna eko-známka Severských krajín – bola predstavená Severskou radou ministrov v roku 1989. Účelom Nordic Eco-label – označovania výrobkov touto eko-známkou – je redukcia vplyvu výrobku na životné prostredie a zdravie človeka.
Výrobky označené Severskou eko-známkou majú menší vplyv na životné prostredie ako iné porovnateľné produkty a eko-známka garantuje, že výrobok spĺňa prísne environmentálne kritériá bez kompromisov v kvalite výrobku. Zároveň eko-známka zohľadňuje zdravie spotrebiteľa. Na výrobky označené Severskou eko–známkou sa vzťahujú prísne požiadavky týkajúce sa používania rôznych prídavných alebo chemických látok vo výrobkoch.

Abena Premium výrobky pre inkontinentných sú prvé a jediné výrobky svojho druhu na trhu, ktoré sú ocenené severskou eko-známkou Nordic SWAN (už od roku od roku 2010). Hrdými nositeľmi Nordic Swan sú výrobky nasledovných produktových rád: Abri Form, Abri San, Abri Light, Bambo a niektoré výrobky rady SkinCare. Detské plienky Bambo sú hrdými nositeľmi už od roku 2003. Podložky Abri Soft sú nositeľmi známky Swan od roku 2020.

Starostlivosť o životné prostredie a ešte lepšia kvalita plienok sú kľúčovými prvkami vývoja výrobkov v Abene.

Pre výrobky, ktoré sú ocenené Severskou eko-známkou je stanovených mnoho náročných a veľmi prísnych kritérií, ktoré sa vzťahujú na celý životný cyklus výrobku (t.j. vstupné suroviny, výrobný proces, balenie a distribúcia, používanie výrobku a likvidácia použitého výrobku).
Proces „certifikácie“ výrobku pre získanie Severskej eko-známky trvá približne 5 rokov. Certifikát platí 3 roky a následne je potrebné požiadať o jeho obnovenie.

Niektoré z prísnych kritérií pre získanie Severskej eko-známku sú:

 • všetka buničina musí pochádzať z trvalo udržateľného lesného hospodárstva, v ktorom je zasadených viac stromov, ako bolo vyrúbaných
 • zákaz používania optických bielidiel v buničine
 • všetky suroviny musia spĺňať prísne kritériá, napr. ohľadom redukcie znečisťovania CO2
 • pri výrobe je redukované používanie nebezpečných chemikálií
 • pri výrobe je povolený vznik odpadu na úrovni maximálne 5% zo spotrebovaných surovín
 • na balení musia byť zrozumiteľné a čitateľné inštrukcie na použitie

Výrobky (pre inkontinentných alebo detské plienky) s eko-známkou nesmú obsahovať:

 • PVC ani ftaláty
 • parfumy alebo iné vône (napr. esenciálne oleje alebo výťažky z rastlín)
 • telové mlieka, substancie na starostlivosť o pokožku alebo iné hydratačné látky
 • medicínsky účinné látky
 • nano častice a horenie spomaľujúce zložky
abena_ekologia

Kritériá sa prehodnocujú minimálne raz za 3-5 rokov. So zlepšujúcimi sa možnosťami a novými technológiami sa súčasne sprísňujú aj samotné kritériá. Dodržiavanie kritérií je kontrolované pravidelnými aj náhodnými inšpekciami, vrátane kontroly vzoriek zakúpených v bežnej predajnej sieti. Pokiaľ výrobca nevie trvalo garantovať kvalitu a spĺňanie kritérií, výrobok nemôže získať eko-známku. V prípade zistení akýchkoľvek pochybení sa pristupuje k odňatiu licencie na používanie loga Severskej eko-známky.

Kvalita a funkčnosť výrobkov so Severskou eko-známkou musia byť aspoň tak dobré ako pri výrobkoch bez eko-známky.

Severská eko-známka poskytuje nasledovné záruky pre spotrebiteľa:

 • výrobok najmenej zaťažuje životné prostredie – v porovnaní s porovnateľnými produktmi iných výrobcov
 • kvalita a funkčnosť výrobku sú aspoň tak dobré alebo lepšie ako pri bežných výrobkoch
 • eko-známka berie na vedomie zdravie užívateľa, nakoľko výrobok nemôže obsahovať žiadne škodlivé súčasti a spotrebiteľ sa môže cítiť bezpečne v otázke „čo sa nachádza vo vnútri výrobku“

Výberom výrobkov Abena so Severskou eko-známkou spotrebitelia preukazujú, že berú vážne globálnu zodpovednosť – robia najlepšiu environmentálnu voľbu – a tým prispievajú k znižovaniu zaťaženia našej planéty.

ABENA_Premium_vyrobky

ABENA: Politika ochrany životného prostredia:

 • suroviny ohľaduplné k životnému prostrediu
 • certifikovaný manažment spotreby energií
 • neustále zlepšovanie produktivity práce
 • energeticky nízko-nárokové výrobné linky so systémom zachytávania a využívania prebytočného tepla z výroby
 • triedenie a recyklácia odpadu
 • výskum a vývoj zameraný na užívateľa a na zmierňovanie vplyvov na životné prostredie
 • neustále „stenčovanie“ výrobkov (pri zachovaní stabilne vysokej kvality) a minimalizácia obalových materiálov značne znižujú prepravné objemy
abena_flags