ABENA a ekológia

Severská ekoznámka Nordic SWAN, Dermatologicky testované plienky, FSC certifikovaná buničina

Severská ekoznámka Nordic SWAN

Nordic_SWAN_logo
ABENA_Premium_logo

Severské krajiny chcú byť lídrami v oblasti všeobecnej zodpovednosti a ochrany nášho životného prostredia.
Nordic Eco-label (Severská eko-známka) – oficiálna eko-známka Severských krajín – bola predstavená Severskou radou ministrov v roku 1989. Účelom Nordic Eco-label – označovania výrobkov touto eko-známkou – je redukcia vplyvu výrobku na životné prostredie a zdravie človeka.
Výrobky označené Severskou eko-známkou majú menší vplyv na životné prostredie ako iné porovnateľné produkty a eko-známka garantuje, že výrobok spĺňa prísne environmentálne kritériá bez kompromisov v kvalite výrobku. Zároveň eko-známka zohľadňuje zdravie spotrebiteľa. Na výrobky označené Severskou eko–známkou sa vzťahujú prísne požiadavky týkajúce sa používania rôznych prídavných alebo chemických látok vo výrobkoch.

Abena Premium výrobky pre inkontinentných sú prvé a jediné výrobky svojho druhu na trhu, ktoré sú ocenené severskou eko-známkou Nordic SWAN (už od roku od roku 2010). Hrdými nositeľmi Nordic Swan sú výrobky nasledovných produktových rád: Abena Slip, Abena San, Abena Light, Bambo a niektoré výrobky rady SkinCare. Detské plienky Bambo sú hrdými nositeľmi už od roku 2003. Podložky Abri Soft sú nositeľmi známky Swan od roku 2020, navliekacie nohavičky Abena Pants od roku 2021.

Starostlivosť o životné prostredie a ešte lepšia kvalita plienok sú kľúčovými prvkami vývoja výrobkov v Abene.

Pre výrobky, ktoré sú ocenené Severskou eko-známkou je stanovených mnoho náročných a veľmi prísnych kritérií, ktoré sa vzťahujú na celý životný cyklus výrobku (t.j. vstupné suroviny, výrobný proces, balenie a distribúcia, používanie výrobku a likvidácia použitého výrobku).
Proces „certifikácie“ výrobku pre získanie Severskej eko-známky trvá približne 5 rokov. Certifikát platí 3 roky a následne je potrebné požiadať o jeho obnovenie.

Niektoré z prísnych kritérií pre získanie Severskej eko-známku sú:

 • všetka buničina musí pochádzať z trvalo udržateľného lesného hospodárstva, v ktorom je zasadených viac stromov, ako bolo vyrúbaných
 • zákaz používania optických bielidiel v buničine
 • všetky suroviny musia spĺňať prísne kritériá, napr. ohľadom redukcie znečisťovania CO2
 • pri výrobe je redukované používanie nebezpečných chemikálií
 • pri výrobe je povolený vznik odpadu na úrovni maximálne 5% zo spotrebovaných surovín
 • na balení musia byť zrozumiteľné a čitateľné inštrukcie na použitie

Výrobky (pre inkontinentných alebo detské plienky) s eko-známkou nesmú obsahovať:

 • PVC ani ftaláty
 • parfumy alebo iné vône (napr. esenciálne oleje alebo výťažky z rastlín)
 • telové mlieka, substancie na starostlivosť o pokožku alebo iné hydratačné látky
 • medicínsky účinné látky
 • nano častice a horenie spomaľujúce zložky
abena_ekologia

Kritériá sa prehodnocujú minimálne raz za 3-5 rokov. So zlepšujúcimi sa možnosťami a novými technológiami sa súčasne sprísňujú aj samotné kritériá. Dodržiavanie kritérií je kontrolované pravidelnými aj náhodnými inšpekciami, vrátane kontroly vzoriek zakúpených v bežnej predajnej sieti. Pokiaľ výrobca nevie trvalo garantovať kvalitu a spĺňanie kritérií, výrobok nemôže získať eko-známku. V prípade zistení akýchkoľvek pochybení sa pristupuje k odňatiu licencie na používanie loga Severskej eko-známky.

Kvalita a funkčnosť výrobkov so Severskou eko-známkou musia byť aspoň tak dobré ako pri výrobkoch bez eko-známky.

Severská eko-známka poskytuje nasledovné záruky pre spotrebiteľa:

 • výrobok najmenej zaťažuje životné prostredie – v porovnaní s porovnateľnými produktmi iných výrobcov
 • kvalita a funkčnosť výrobku sú aspoň tak dobré alebo lepšie ako pri bežných výrobkoch
 • eko-známka berie na vedomie zdravie užívateľa, nakoľko výrobok nemôže obsahovať žiadne škodlivé súčasti a spotrebiteľ sa môže cítiť bezpečne v otázke „čo sa nachádza vo vnútri výrobku“

Výberom výrobkov Abena so Severskou eko-známkou spotrebitelia preukazujú, že berú vážne globálnu zodpovednosť – robia najlepšiu environmentálnu voľbu – a tým prispievajú k znižovaniu zaťaženia našej planéty.

ABENA_Premium_vyrobky

ABENA: Politika ochrany životného prostredia:

 • suroviny ohľaduplné k životnému prostrediu
 • certifikovaný manažment spotreby energií
 • neustále zlepšovanie produktivity práce
 • energeticky nízko-nárokové výrobné linky so systémom zachytávania a využívania prebytočného tepla z výroby
 • triedenie a recyklácia odpadu
 • výskum a vývoj zameraný na užívateľa a na zmierňovanie vplyvov na životné prostredie
 • neustále „stenčovanie“ výrobkov (pri zachovaní stabilne vysokej kvality) a minimalizácia obalových materiálov značne znižujú prepravné objemy
abena_flags