Návody

na správne používanie inko-pomôcok ABENA

Veľmi dôležitou súčasťou akejkoľvek plienky je správna aplikácia / nasadenie inko-pomôcky, pretože platí pravidlo, že akokoľvek dobrá a kvalitná plienka nevie plniť svoju úlohu, ak nie je správne nasadená.

Prvým krokom je správny výber inko-pomôcky. Plienka nesmie byť ani malá, ani veľká. Plienka musí mať dostatočnú reálnu absorpciu aby zabezpečila užívateľa pred únikom, a zároveň nesmie byť príliš predimenzovaná. Menšia plienka je pohodlnejšia pre užívateľa a zároveň je aj lacnejšia, čo pre užívateľa znamená viac kusov mesačne pri výdaji na poukaz.

Pri aplikácii inko-pomôcok platí niekoľko základných pravidiel:

  • plienku pozdĺžne prehneme a vytvoríme tak korýtko
  • nedotýkame sa vnútra plienky
  • plienka musí tesne priliehať k rozkroku a stehnám užívateľa
  • plienku vždy nasadzujeme spredu dozadu – a po použití vyberáme zozadu
  • indikátor vlhkosti na plienke ukazuje, aká časť kapacity je použitá a kedy treba plienku vymeniť

Sme tu pre Vás

Dôležité: správna príprava plienky pred nasadením!

Vyberte pomôcku z balíka a úplne ju rozbaľte (Obr. 1).
Potom ju pozdĺžne preložte (“fóliovou” stranou smerom von) a vytvorte tvar korýtka. Chyťte plienku oboma rukami na jej vonkajších okrajoch (Obr. 2) a natiahnite ju na dĺžku, čím plienku aktivujete a pripravíte na nasadenie. Zároveň tým v oblasti rozkroku vytvárate korýtko, aby sa moč lepšie vstrebával a rovnomerne rozvádzal do celého savého jadra, čím dosiahnete plný absorpčný výkon plienky.
Úplným natiahnutím plienky pred nasadením aktivujete bočné ochranné bariéry (Obr. 3), ktoré sa nachádzajú v kožnom záhybe medzi stehnom a lonovou oblasťou, ktorých úlohou je zabrániť “bočnému úniku” tekutín.

Návody na správne používanie inko-pomôcok
Návody na správne používanie inko-pomôcok
Návody na správne používanie inko-pomôcok - aktivácia plienky

Sme tu pre Vás už viac ako 25 rokov. V prípade akýchkoľvek otázok Vám vďaka našim dlhoročným skúsenostiam radi odborne poradíme.

   Videonávody

Ponúkame Vám aj videonávody na správnu aplikáciu inko-pomôcok (komentované v anglickom jazyku)

Plienkové nohavičky ABENA SLIP Premium

Abena Slip - s pomocou v ľahu

Abena Slip - s pomocou v stoji

Abena Slip - samostatne

Vkladacie plienky ABENA SAN Premium

Abena San - s pomocou v ľahu

Abena San - s pomocou v stoji

Abena San - samostatne

Navliekacie plienkové nohavičky ABENA PANTS Premium

Abena Pants - samostatne

Abena_starame_sa_o_vas