NOVINKY - ARCHÍV


Priedušné plienkové nohavičky Abri Form Air Plus   (1.12.2009)

Od januára 2010 budú plienkové nohavičky Abri Form k dispozícii v priedušnom vyhotovení Air Plus, a to za nezmenenú cenu! (postupne po vyčerpaní zásob nepriedušnej verzie). V duchu motta "Užívateľ v centre pozornosti" prináša priedušné vyhotovenie Air Plus užívateľom ešte vyšší komfort a diskrétnosť pri používaní, a to pri nezmenenom počte kusov v rámci limitu pre III. stupeň inkontinencie.
Z tohto dôvodu sa zmenia objednávacie čísla výrobkov zo 41xx na 430xx. Všetky ostatné údaje a parametre ostávajú bezo zmeny.
Viac informácií >>> PLIENKOVÉ NOHAVIČKY.


Zmena legislatívy - nové finančné limity    (30.9.2009)

Dňa 1.10.2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie MZ SR č. OPP0309-17503-OL, v ktorom došlo oproti minulosti k viacerým závažným zmenám:

 • Ministerstvo zdravotníctva SR plošne znížilo maximálne ceny všetkých zdravotníckych pomôcok (vrátane pomôcok pre inkontinentných) o 12,9%

 • Zároveň MZ SR znížilo v skupine pomôcok pre inkontinentných o 12,9% aj výšku finančných limitov - nové finančné limity od 1.10.2009 sú 17,32 € pre druhý stupeň a 57,83 € pre tretí stupeň inkontinencie

Pre občanov zaradených v 2. aj 3. stupni inkontinencie by uvedené zmeny mali mať nulový výsledný efekt (približne rovnaké počty kusov ako pred zmenou).

   ABENA urobila ústretový krok a znížila predajné ceny niektorých pomôcok (navliekacie plienkové nohavičky Abri Flex, plienkové nohavičky Abri Form - veľkosti Large a X-Large) o viac ako 12,9%, čo pre inkontinentných znamená ešte väčší počet kusov.


Nový indikátor vlhkosti   (16.9.2009)

Na vkladacích plienkach Abri San a plienkových nohavičkách Abri Form, Abri Flex a Abri Wing sa bude používať nový indikátor vlhkosti. Podrobnejšie informácie o ňom a o jeho výhodách nájdete v časti >>> KONŠTRUKCIA PLIENOK.


Zmeny v ponuke sladidiel Clio   (3.9.2009)

Urobili sme menšie zmeny v sortimente nízkoenergetických náhradných sladidiel Clio (viac informácií >>> CLIO).


IV. celoslovenský odborný seminár   (9.2.2009)

Aktuálne pripravujeme IV. celoslovenský odborný seminár na tému: "Inkontinencia a jej komplexné riešenie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti", ktorý sa uskutoční v dňoch 23. - 24. apríl 2009 (štvrtok, piatok) v Belušských Slatinách pri Púchove.


Plienkové nohavičky Abri Form X-Large Air Plus   (24.2.2009)

Od februára 2009 dodávame plienkové nohavičky Abri Form vo veľkosti X-Large v priedušnom vyhotovení Air Plus, a to za nezmenenú cenu! Pri týchto výrobkoch sa menia objednávacie čísla z 4169 a 4171 na 43069 a 43071. Ostatné údaje a parametre ostávajú bez zmeny.


Vzorka zadarmo   (6.2.2009)

Na našu stránku sme doplnili formulár, prostredníctvom ktorého nás môžete požiadať o bezplatné zaslanie vzoriek našich výrobkov.


Pomôcky ABRI a prechod na € od 1.1.2009   (19.12.2008)

V súvislosti s prechodom na € od 1.1.2009 sa pri našich pomôckach pre inkontinentných nič nemení. Ceny zostávajú rovnaké (sú prepočítané konverným kurzom 1€ = 30,1260 Sk). Limity úhrad pomôcok zdravotnými posťovňami MZ SR prepočítalo konverzným kurzom, t.j. nové finančné limity sú 19,92€ a 66,39€ a sú ekvivalentné k doteraz platným limitom 600 resp. 2000 Sk. To znamená že aj v roku 2009 ostávajú v platnosti súčasné počty kusov pomôcok pre II. aj III. stupeň inkontinencie.


III. celoslovenský odborný seminár, Krpáčovo, apríl 2008   (21.4.2008)

10. a 11. apríla 2008 sa uskutočnil už III. celoslovenský odborný seminár na tému: "Inkontinencia a jej komplexné riešenie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti". Viac informácií a fotogalériu nájdete na stránke Semináre.


Zvýšenie počtu kusov plienok hradených zdravotnými poisťovňami od 1.januára 2008   (28.12.2007)

Dňom 1.1.2008 sa znížila sadzba DPH na vložky, vkladacie plienky, plienkové nohavičky a podložky pre inkontinentných z 19% na 10%, čo zároveň znamená zníženie konečných predajných cien uvedených pomôcok. Pre inkontinentných, ktorí sú zaradení v druhom resp. treťom stupni inkontinencie, táto skutočnosť znamená zvýšenie počtu kusov pomôcok, ktoré im zdravotné poisťovne uhrádajú vo výške finančného limitu 600,- resp. 2000,- Sk na mesiac, a to o 8,2%.
V súvislosti s touto významnou zmenou už uvádzame na našich stránkach aktualizované (prepočítané) počty kusov na mesiac pre všetky hradené pomôcky.


II. celoslovenský odborný seminár, Zemplínska Šírava, október 2007   (17.10.2007)

V dňoch 11. a 12. októbra 2007 sa v spolupráci so SKSaPA uskutočnil II. celoslovenský odborný seminár na tému: "Inkontinencia a jej komplexné riešenie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti". Fotogalériu seminára si môžete pozrieť na stránke Semináre. Ďalšie informácie o tomto seminári a o pripravovaných seminároch doplníme.


I. celoslovenský odborný seminár, Belušské Slatiny, apríl 2007   (11.5.2007)

V dňoch 19. a 20. apríla sa v spolupráci so SKSaPA uskutočnil I. celoslovenský odborný seminár na tému: "Inkontinencia a jej komplexné riešenie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti". Fotogalériu seminára si môžete pozrieť na stránke Semináre.


Nové v našej ponuke: sladidlá Clio   (14.4.2007)

Našu ponuku sme rozšírili o sortiment nízkoenergetických náhradných sladidiel Clio od rakúskeho výrobcu Instantina (viac informácií >>> CLIO).


Nové v našej ponuke: detské abdukčné nohavičky Marwell   (11.1.2007)

Do sortimentu sme zaradili detské abdukčné nohavičky s ortopedickou vložkou Marwell českého výrobcu Marwell Medic. Od 1. januára 2007 sú tieto nohavičky hradené zdravotnými poisťovňami (viac informácií >>> MARWELL).


Od 1. januára 2007 rozšírený počet výrobkov hradených zdravotnými poisťovňami   (november 2006)

Od 1. januára 2007 sú zdravotnými poisťovňami hradené aj nasledujúce pomôcky:

 • kompletná rada vložiek a vkladacích plienok pre ľahkú a strednú inkontinenciu Abri Light Air Plus

 • plienkové nohavičky Abri Form Medium, Large a X-Large v najvyššej sacej úrovni X-Plus

 • navliekacie plienkové nohavičky Abri Flex vo veľkosti Small

 • naliekacie detské plienkové nohavičky Bambo Training Pants v dvoch veľkostiach


Plienkové nohavičky Abri Form s bielou zadnou fóliou   (jún 2006)

Od júla 2006 už majú všetky plienkové nohavičky Abri Form bielu fóliu namiesto farebnej (modrej, zelenej, žltej) fólie. Plienkové nohavičky sú tak diskrétnejšie pre užívateľa a zároveň sú rôzne veľkosti a sacie úrovne plienok ľahšie identifikovateľné. Viac informácií na stránke produktu.


Do ponuky sme zaradili fixačné body   (máj 2006)

V našej ponuke pribudli fixačné body na fixáciu vkladacích plienok.


Zastielacia podložka Abri Soft je od 1. apríla 2006 uhrádzaná zdravotnými poisťovňami !   (apríl 2006)

Rada Abri Soft, pozostávajúca z podložiek, je už viac ako rok rozšírená o novú špeciálnu verziu podložky do postele so záložkami na zastlanie pod matrac pre zaistenie optimálnej fixácie výrobku. Jej rozmer je 90x180 cm. Táto podložka má absorpčné jadro zhodné s výrobkom 4123 Abri Soft 60x90 cm. Od 1. apríla 2006 je táto pomôcka uhrádzaná zdravotnými poisťovňami.


Vkladacie plienky Abri San štandardne vo verzii Air Plus   (január 2006)

Vkladacie plienky Abri San teraz ponúkame výlučne vo verzii Air Plus, a to za nezmenenú cenu ako nepriedušné.


Od januára 2006 niekoľko noviniek v sortimente   (január 2006)

 • zaradili sme do ponuky kompletný sortiment vložiek pre ľahkú inkontinenciu Abri Light Air Plus, určených na voľný predaj

 • sortiment vkladacích plienok Abri San bol rozšírený o dve nové veľkosti, a to Super Maxi č.8 a X-Plus č.11. Obe sú hradené zdravotnými poisťovňami

 • do sortimentu detských plienok sme zaradili navliekacie detské plienkové nohavičky Bambolina Training Pants

 • zvýšili sme počty kusov pri niektorých typoch pomôcok

 • zníženie cien ošetrovacích pomôcok rady ABENA SKINCARE


Novinka: Cviky pre posilnenie svalstva panvového dna   (august 2005)

Na našu stránku sme zaradili veľmi žiadané cviky pre posilnenie svalstva panvového dna. Nájdete ich v časti >>> NA STIAHNUTIE.


Novinka: Nová generácia vložiek Abri San   (september 2004, júl 2005)

Od začiatku júla je už k dispozícii kompletná nová generácia vložiek pre ľahkú inkontinenciu Abri San.


Nový spôsob predpisovania platný od 1. októbra 2004   (september 2004)

Od 1. októbra 2004 sa opätovne mení spôsob predpisovania a uhrádzania pomôcok pre inkontinentných. Po novom sa zavádzajú tri stupne inkontinencie. Pri prvom stupni nie sú hradené žiadne pomôcky. V druhom stupni je stanovený finančný limit 600,- Sk mesačne (zníženie z 900,- Sk pri čiastočnej inkontinencii). Pre tretí stupeň ostáva zachovaný limit 2000,- Sk (rovnako ako pri úplnej inkontinencii). Žial z úhrad boli vyradené ošetrovacie pomôcky.


Novinka: Abri Light Ultra Mini   (september 2004)

Doplnili sme sortiment vložiek o novú ultratenkú vložku Abri Light Ultra Mini.


Nový spôsob predpisovania platný od 1. mája 2004   (apríl 2004)

Od 1. mája 2004 sa významne mení spôsob predpisovania a uhrádzania pomôcok pre inkontinentných. Najzásadnejšou novinkou je zavedenie úhrady formou finančných limitov, bez obmedzenia počtu kusov (okrem podložiek). Finančné limity boli stanovené nasledovne: 900,- Sk mesačne pri čiastočnej inkontinencii a 2000,- Sk mesačne pri úplnej inkontinencii. Dôležitou novinkou je aj úhrada ošetrovacích pomôcok (skupina B11) pri úplnej inkontinencii, a to v rámci finančného limitu 2000,- Sk. 30. apríla 2004 teda skončí predpisovanie pomôcok formou kusových limitov (30 ks / 60 ks mesačne).
Prepočet finančných limitov na reálne množstvá pomôcok ABRI (dánskej firmy Abena) nájdete v tabuľkách priamo pri výrobkoch. Garantujeme vyšší počet kusov ako pri doterajšom systéme!


Novinka: Zastieľacia podložka Abri Soft   (marec 2004)

Rada Abri Soft, pozostávajúca z podložiek, je teraz rozšírená o novú špeciálnu verziu podložky do postele so záložkami na prichytenie pod matrac pre zaistenie optimálnej fixácie výrobku. Jej rozmer je 90x180 cm. Nový výrobok Abri Soft má absorpčné jadro zhodné s výrobkom 4123 Abri Soft 60x90 cm. Zadná fólia je biela, čo kontrastuje s modrou farbou na štandardných výrobkoch.


Premature   (február 2004)

Doplnili sme sortiment detských plienok o plienky pre nedonosené deti - Premature.


Zmeny pri výrobkoch Abri Form, Abri San a Bambolina   (máj 2003)

Zmeny pri výrobkoch Abri Form a Abri San sú nasledovné:

 • Technológia výroby: použitím supermodernej technológie pri strojovom zariadení i surovinách sa budú vyrábať tenšie a viac komfortné výrobky s podstatne zlepšenými úžitkovými vlastnosťami. Zásluhou použitia úplne nového superabsorbentu sa výrazne (o 30 až 50%) zvyšuje sacia schopnosť plienok, zmenenou technológiou výroby budú vylepšené aj ďalšie vlastnosti ako zlepšená absorpčná rýchlosť, rýchlejší rozptyl tekutiny, suchší povrch, zlepšená odolnosť voči pretečeniu a redukované riziko pachov.

 • Zmena počtu kusov v baleniach: nakoľko nové plienkové nohavičky ABRI FORM a vkladacie plienky ABRI SAN budú pri zlepšení úžitkových vlastností tenšie, zvýši sa počet kusov v balení a u niektorých druhov aj počet balení v kartónoch. Zásluhou toho budú výrobky cca o 20 % menej náročné na priestor, čím sa ušetria náklady pri skladovaní, manipulácii a preprave.

 • Zmena názvov: u plienkových nohavičiek ABRI FORM sa zmenia názvy charakterizujúce savosť pomôcky, a to z doterajších postupností LIGHT, NORMAL a EXTRA na logickejšiu postupnosť PLUS, SUPER a EXTRA, napr. výrobok Abri Form Medium Light sa bude volať Abri Form Medium Plus, výrobok Abri Form Large Normal sa bude volať Abri Form Large Super a pod. U vkladacích plienok ABRI SAN k názvu plienky pribudne číslo veľkosti. Úplnou novinkou je ponuka vkladacích plienok ABRI SAN s priedušnou vrstvou Air Plus, a to u veľkostí Plus, Super a Forte.

 • Nový vzhľad balení a kartónov: Zásadne sa zmení vzhľad kartónov. K označeniu číslom a názvom tovaru pribudne aj ďalšie výrazné značenie. U plienkových nohavičiek ABRI FORM bude veľkosť vyznačená písmenom (XS, S, M, L, XL) v príslušnej farbe, savosť bude označená príslušným počtom pozdĺžnych pásikov. U vkladacích plienok ABRI SAN bude veľkosť vyznačená číslom a pozdĺžnym pruhom v príslušnej farbe. Nový vzhľad budú mať aj balenia výrobkov, budú sa lepšie otvárať, pribudnú na nich informácie o výrobku v slovenčine.

 • Ceny: Napriek výraznému nárastu úžitkových parametrov jednotkové ceny u plienkových nohavičiek aj u vkladacích plienok mierne klesnú.

 • Objednávacie čísla: Základné štvormiestne objednávkové čísla ostávajú u jednotlivých výrobkov nezmenené. Keďže dodávateľ bude po postupnom zavedení nových verzií ešte niekoľko mesiacov súbežne vyrábať staré aj nové verzie výrobkov, doporučujeme Vám pri objednávaní tovaru informovať sa u svojho dodávateľa na aktuálnu ponuku.

K menej podstatným zmenám dôjde u detských plienkových nohavičiek BAMBOLINA, ktoré budú tiež vyrábané pomocou novšej technológie. Plienky budú tenšie a komfortnejšie s nezmenenými absorpčnými schopnosťami, kresby domčekov a stromčekov budú nahradené medvedíkmi. Osviežený bude aj design balíčkov. Zmenia sa však objednávacie čísla a zmení sa aj počet balíkov v kartóne, a to zo 6 na 3. Ceny sa nemenia.


Spustenie internetovej stránky www.abena.sk   (marec 2003)