DISTRIBÚTORI


Výrobky uvedené na našej stránke žiadajte v ktorejkoľvek lekárni alebo výdajni zdravotníckych potrieb v SR.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s dostupnosťou našich výrobkov kontaktujte priamo kanceláriu Untraco SR.

Lekárne a výdajne zdravotníckych potrieb sú zásobované prostredníctvom naslednovných veľkodistribútorov:

distlogo

MED-ART, s.r.o., Hornočermánska 4, 929 01 Nitra internet: www.med-art.sk
tel: 0800 900 700, 037/775 3702 email: dispecercc@med-art.sk
   stredisko Bratislavatel: 02/402 56 207 
   stredisko Banská Bystricatel: 048/437 1702 
   stredisko Prešovtel: 051/746 8702 
 

distlogo

UNIPHARMA Prievidza, a.s., Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice internet: www.unipharma.sk
tel: 046/515 4100 email: unipharma@unipharma.sk
   stredisko Bratislavatel: 02/6820 1910 
   stredisko Prešovtel: 051/756 5511 
 

distlogo

PHOENIX Zdrav. zásob., a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava internet: www.phoenix-zz.sk
tel: 02/4999 9111fax: 02/4999 9117email: phoenix@phoenix-zz.sk
   stredisko Nesvadytel: 035/790 1234, fax: 035/790 1233 
   stredisko Zvolentel: 045/520 3511, fax: 045/520 3561 
   stredisko Košicetel: 055/726 1418, fax: 055/726 1440 
 

a distribútorov:

distlogo

PHARMOS, a.s., Levická 11, 949 01 Nitrainternet: www.pharmos.sk
tel: 037/692 8610 email: info@pharmos.sk
   stredisko Ružomberoktel: 044/432 7879 
   stredisko Košicetel: 055/783 6408 
 

distlogo

* VIDRA A SPOL s.r.o., Štrková 8, 011 96 Žilinainternet: www.vidra.sk
tel: 047/507 1030 email: milo@vidra.sk