ABENA SEMINÁRE


abena-seminar

Na základe veľmi dobrých ohlasov už od roku 2007 organizuje naša firma celoslovenské odborné semináre na tému "Inkontinencia a jej komplexné riešenie v zariadeniach dlhodobej starostlivosti". Semináre sú určené pre vyšší manažment a sestry v riadiacich pozíciách zariadení pre seniorov a zariadení sociálnych služieb. Niektoré podujatia sú zaradené do systému kreditného hodnotenia účasti. Na seminároch sú dominantné odborné bloky, zaoberajúce sa nielen inkontinenciou z rôznych pohľadov, ale aj ďalšími aktuálnymi témami. Zaujímavé sú aj prezentácie spolupracujúcich firiem, ktoré pozývame podľa možnosti ponúknuť zariadeniam čo najzaujímavejšie produkty. Semináre sú spojené aj so súťažou o hodnotné ceny. Motto našich seminárov je: "Je lepšie jedenkrát vidieť a počuť ako stokrát čitať!"

Ak máte záujem zúčasniť sa seminára (či už ako účastník alebo ako vystavovateľ) neváhajte nás kontaktovať e-mailom.

Fotogaléria našich seminárov:

abena-seminar

I. C.O.Seminár (2007)       II. C.O.Seminár (2007)       III. C.O.Seminár (2008)       IV. C.O.Seminár (2009)
V. C.O.Seminár (2010)      VI. C.O.Seminár (2011)      VII. C.O.Seminár (2012)      VIII. C.O.Seminár (2013)
IX. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2014, Teplý Vrch
X. Celoslovenský odborný seminár - marec 2015, Belušské Slatiny
XI. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2016, Ždiar
XII. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2017, Belušské Slatiny
XIII. Celoslovenský odborný seminár - apríl 2018, Ždiar
XIV. Celoslovenský odborný seminár - marec 2019, Belušské Slatiny


Partneri seminárov:

absem absem absem absem absem
absem absem absem absem absem
absem absem absem absem absem absem
  absem absem absem